CONTACT: info@thijsjaeger.com

Our current form of digital communication is in my view a widespread grid that influences and shapes our modern lives; she guides and maintains our relationships. We can currently learn almost everything ourselves through the internet. Nowadays, the user of the internet is more important than ever. We live in a time where, for example, you rent a house without knowing the owner, or taxi services exist without your own cars. In short, the original owner is no longer important.

This way of thinking brings me back to the time of the Neanderthals, a time in which everything in nature served as a tool, and the concept of authorship did not exist. In the same way I also use the internet as a universal tool, where authorship has no role. As a user of the internet, we are constantly working on information and communication. As human beings, we long for a certain unity, structure and life goals.

Just as with religion and myths, the internet also plays with unity, structure and life goals. All of this influences me as an artist to create a new network as a counterpart to our own network. A network with connections with unknown religions, conspiracy theories and spins of anonymous authors. A network where absurdity, reality and simulation of reality can merge into a new reality of its own. A network where D.I.Y technology (Do It Yourself) can stand up to modern high-tech technology. You could see my work as relics of an alternative religion.Onze huidige vorm van digitale communicatie is in mijn ogen een wijdverspreid raster, dat ons moderne leven beïnvloedt en vormgeeft; ze begeleidt en onderhoudt onze relaties. We kunnen momenteel bijna alles zelf leren door het internet. Tegenwoordig is de gebruiker van het internet belangrijker dan ooit. We leven in een tijd waar je bijvoorbeeld een huis huurt zonder de eigenaar te kennen, of taxi services bestaan zonder eigen auto’s. Kortom de oorspronkelijke eigenaar is niet meer van belang.

Deze manier van denken brengt me terug naar de tijd van de neanderthalers, een tijd waarin alles in de natuur namelijk diende als een gereedschap, en het concept van auteurschap niet bestond. Op diezelfde manier gebruik ik het internet ook als een universeel gereedschap, waar auteurschap geen rol dient. Als gebruiker van het internet zijn we constant bezig met informatie en communicatie. We verlangen als mens naar een bepaalde eenheid, structuur en levensdoelen.

Net zoals bij religie en mythen speelt het internet ook met eenheid, structuur en levensdoelen. Dit alles beïnvloedt mij als kunstenaar om als tegenhanger van ons eigen netwerk, een nieuw netwerk te creëren. Een netwerk waarbij verbanden liggen met onbekende religies, complottheorieën en spinsels van anonieme auteurs. Een netwerk waar absurditeit, realiteit en simulatie van de werkelijkheid kunnen samensmelten tot een nieuwe eigen realiteit. Een netwerk waar D.I.Y technologie (Do It Yourself) tegenover de moderne high-tech technologie kan staan. Je zou mijn werk kunnen zien als relikwieën van een alternatieve religie.